Stan prawny nieruchomości

Formalności związane ze sprzedażą lub kupnem

Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości to proces, który może być złożony i różnić się w zależności od konkretnego przypadku, jednak ogólnie obejmuje kilka podstawowych kroków. Zobacz co robimy, aby uregulować stan prawny nieruchomości:

 1. Zbieranie dokumentacji

Pierwszym krokiem jest zebranie wszelkiej istotnej dokumentacji dotyczącej nieruchomości. Może to obejmować akt własności, wypis i wyrys z rejestru gruntów, plan zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, ewentualne umowy przedwstępne, umowy najmu a także dokumenty potwierdzające uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych związanych z nieruchomością, np. za grunty, media.

 1. Sprawdzenie stanu prawnego w księgach wieczystych

Badamy wpisy w księdze wieczystej nieruchomości. Księgi wieczyste są dostępne online przez serwis Ministerstwa Sprawiedliwości. Sprawdzamy czy wpisy są zgodne z dokumentami, czy nie ma obciążeń takich jak hipoteki, służebności czy roszczenia osób trzecich, a także czy osoba sprzedająca jest faktycznym właścicielem.

 1. Weryfikacja danych w ewidencji gruntów i budynków

Warto również dopilnować by dane dotyczące nieruchomości zgadzały się z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostwo powiatowe lub urząd miasta. Może to dotyczyć powierzchni, granic działki, przeznaczenia gruntów, a także danych dotyczących budynków.

 1. Regulacja ewentualnych nieścisłości

Jeżeli w trakcie weryfikacji natrafimy na nieścisłości lub braki, informujemy jakie kroki należy podjąć  uregulować stan prawny. Może to wymagać złożenia wniosków o zmianę danych w księdze wieczystej czy ewidencji gruntów, a w niektórych przypadkach także przeprowadzenia postępowania sądowego.

 1. Spłata zobowiązań

Jeśli na nieruchomości ciążą jakieś długi lub hipoteki,  informujemy jak należy je usunąć, czy trzeba je spłacić lub uzyskać od wierzyciela zgodę na przeniesienie własności pomimo ich istnienia (co zwykle wiąże się z przejęciem długu przez nabywcę).

 1. Uzgodnienie granic

W przypadku, gdy istnieją wątpliwości co do granic działki, może być konieczne przeprowadzenie prac geodezyjnych i uzgodnienie granic z sąsiadami, a następnie wprowadzenie tych danych do ewidencji gruntów i budynków. W tym zakresie współpracujemy z geodetami.

 1. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń

W niektórych przypadkach współpracujemy z osobami posiadającymi uprawnienia budowlane, szczególnie przy zmianie sposobu użytkowania nieruchomości lub przeprowadzaniu większych prac budowlanych, gdzie może być konieczne uzyskanie odpowiednich pozwoleń.

 1. Współpraca z notariuszem

W celu finalizacji transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. Notariusz ponownie weryfikuje stan prawny nieruchomości przed dokonaniem wpisu.

Korzystamy z wiedzy i doświadczenia sprawdzonych przez nas kancelarii a także wybrania tych najkorzystniejszych finansowo dla naszych klientów.

 1. Aktualizacja księgi wieczystej

Na sam koniec podpowiadamy jak najlepiej zaktualizować wpisy w księdze wieczystej, aby odzwierciedlały one aktualny stan prawny nieruchomości.

Proces uregulowania stanu prawnego nieruchomości może wymagać współpracy z różnymi specjalistami, takimi jak notariusz, geodeta, prawnik specjalizujący się w nieruchomościach, czy pośrednik nieruchomości. W zależności od złożoności sprawy, może być to proces czasochłonny i wymagający dokładności na każdym etapie. Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego współpracujemy ze specjalistami w każdym, powyższym zakresie.

Drogi Kliencie, jeśli nie chcesz trącić czasu na jeżdżenie po urzędach i załatwianiu zaświadczeń oraz innych dokumentów lub nie wiesz jakie dokumenty będą Ci potrzebne do umowy kupna/sprzedaży zwróć się do nas, a z chęcią Ci pomożemy.

Napisz do nas

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.