CENNIK USŁUG

Ceny usług – prowizja biura nieruchomości zależą od:


Dlatego poniżej przedstawione opłaty podane są w zakresie od – do i podlegają indywidualnym ustaleniom.

Prowizja od sprzedaży / zakupu nieruchomości:

CENY ZA DORADZTWO PRAWNE W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Konsultacje w zakresie sprzedaży i wynajmu nieruchomości:

  1. Doradztwo w zakresie przygotowania nieruchomości i “właściciela” do sprzedania lub wynajmu tzw. home staging – od 200zł
  2. Analiza możliwej realnej do uzyskania ceny sprzedaży nieruchomości. Określenie ceny ofertowej – od 200zł
  3. Dojazd agenta nieruchomości na miejsce spotkania – od 50zł (w zależności od lokalizacji)
  4. Inne czynności doradcze w zakresie obrotu nieruchomościami – 50zł/h

Powyższy cennik ma charakter jedynie orientacyjny. Ponieważ nie istnieją dwie takie same nieruchomości, dlatego ceny usług mogą być różne.

Ceny podlegają indywidualnej negocjacji w zależności od ustalonych warunków (tj. zakresu czynności wykonywanych przez Agenta Nieruchomości i lokalizacji nieruchomości).

Zgłaszając nieruchomość do sprzedaży lub wynajmu w naszym biurze – konsultacje są bezpłatne.

Ceny brutto – zawierają podatek.