Działka budowlana Szczecin Warszewo

997.000 PLN

Szczegóły

Na sprzedaż działka na Warszewie z pozwoleniem na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wiatą garażową.
Działka ma dostęp do drogi publicznej poprzez służebność działki nr 21/4 z obr. 3081 będącej własnością Miasta Szczecin.
Wjazd i wejście na działkę od strony zachodniej.
Działka zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie działek rolnych, które zgodnie z MPZP przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe.

Od północy działka sąsiaduje ze zbiornikiem wodnym – stawem. Na dzień (11.2021 r. ) sąsiadująca działka ze stawem 7857m2 jest także wystawiona na sprzedaż.

Przedmiotowa działka jest nieuzbrojona i nie istnieją na niej żadne obiekty budowlane.

Zgodnie z MPZP zachodnia część działki jest objęta ochroną konserwatorską strefy WIII, ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

KONSTRUKCJA
Projektowany budynek mieszkalny powinien zostać posadowiony na palach z płytą żelbetową.

DACH
Dach dwuspadowy, główne połacie dachowe o kącie nachylenia 35 stopni (dach stromy). Wykończenie głównych połaci dachowych z blachy ułożonej na rąbek w kolorze antracytowym.

Bilans działki:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY – 280,30 m2
PROJ. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE – 166,79 m2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA – 641,91
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA – 291,15 m2

Bilans budynku:
Suma powierzchni użytkowej mieszkalnej – 174,89 m2
Suma powierzchni użytkowej parteru razem – 185,82 m2